فراگیران و واحدها

فراگیران و مخاطبین مرکز مهارتهای بالینی:

*      دانشجویان پزشکی ( سیمیولوژی ، استاژرها ، اینترنها ، رزیدنتها )

*      دانشجویان دندانپزشکی ( عمومی ، رزیدنتها )

*      دانشجویان اتاق عمل ، بیهوشی ، مدارک پزشکی ، بهداشت

*      دانشجویان پرستاری و مامایی


 

 

مرکز مهارتهای بالینی جهت ارائه خدمات  آموزشی با اهداف ذکر شده شامل بخشهای ذیل می باشد :

 

*      واحد ارزیابی سلامت

*      واحد بهداشت

*      واحد اتاق عمل

*      واحد تروما

*      واحد لاپاراسکوپی و داروخانه مجازی

*      واحد زنان  و زایمان

*      واحد CPR بزرگسالان ، اطفال و نوزادان

*      واحد ICU ,  CCU

*      واحد ارتوپدی

*      واحد مراقبت های پرستاری

*      ایستگاه پرستاری شبیه سازی شده

*      سالن کنفرانس مجهز به تجهیزات سمعی و بصری


مرکز مهارتهای بالینی

محتوای مرتبط