نمونه طرح درس و طرح دوره

 فرمت طرح درس و طرح دوره را می توانید از لینک های  زیر دانلود نمایید

دانلود طرح دوره

دانلود طرح درس

 

   دانلود : course_&_lesson_plan.rar           حجم فایل 315 KB

برنامه ریزی درسی

محتوای مرتبط