پرسنل

 

               

معاون:


نام و نام خانوادگی: فریماه نصرتی              

 رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کامپیوتر          

 سابقه کار: 12 سال

                                            

اعضای هیأت علمی مرکز:

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا صفابخش

رشته و مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار


نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه شهبازی  

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مرتبه علمی: مربی


 

کارشناسان:

مهندس نجمه قاسمی

مهندس شیما ناظری

دکتر فرامرز راجی دهمرده

آقای عمرالدین روستاخیز054-33295673-4
054-33295759

  آدرس: زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 


 

 

 

 

 

 

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط