ارزشیابی اساتید

سيستم ارزشيابي (اساتيد) نرم افزاري است تحت وب براي طراحي و برگزاري هرگونه نظر سنجي در سطح دانشگاهها و ميتواند فرآيند ارزيابي عملکرد اساتيد و اعضاي هيات علمي را از مرحله جمع آوري اطلاعات تا ارائه نتايج و آمارهاي مربوطه پردازش و مديريت کند

در نسخه مربوط به ارشیابی اساتید بدون نياز به ورود مجدد اطلاعات دانشجويان،‌دروس ، اساتيد و ... ميتوانيد پروژه ارزشيابي را به تفکيک دانشکده، دوره،‌مقطع، استاد، درس و... تعريف کنيد و اختصاص دهيد.

کاربري سيستم بسيار ساده است و  ميتوانيد بصورت مرحله به مرحله (wizard) يک پروژه ارزشيابي را تعريف کنيد.  با بکارگيري سيستم ارزشيابي بصورت آنلاين ، علاوه بر افزايش سرعتِ فرآيند ارزشيابي ، هزينه برگزاري و اجراي آنرا به شدت کاهش می یابد چراکه با حذف کاغذ از مجموعه و کاهش نيروي انساني مورد نياز در توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها و پردازش آنها علاوه بر افزايش بهره وري کار، هزينه هاي سازماني کاهش مي يابند.

مزيت بي نظير سيستم ارزشيابي اساتيد، امکان پردازش اطلاعات ارزشيابي و مقايسه آنها با اطلاعات آموزشي موجود در سيستم مديريت امور آموزشي «سما» مي باشد .  بکارگيري سيستم ارزشيابي اساتيد ميتواند مزايا و امکانات بي شماري را در زمينه پردازش، تحليل و مقايسه اطلاعات جمع آوري شده با اطلاعات آموزشي موجود در اختيار ما قرار دهد و فراتر از يک سيستم ارزشيابي ميتواند پايه فعاليتهاي پژوهشي مرتبط در اين زمينه باشد.

سیستم ارزشیابی تحت وب اساتید از نیمسال اول سال تحصیلی 91-90درمعاونت آموزشی وتوسط مرکز مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی مورد بهره برداری قرارگرفت.

مزاياي سيستم :

                    1.       امکان برگزاري ارزشیابی از طریق وب و حذف فرمهای چاپی و قرائت آنها

2.      امکان تعریف پروژه های ارزشیابی مختلف با تفکیک دانشکده، استاد، درس ، گروه آموزشی و ...

3.      تعریف بانک سوال ها و دسته بندی سوالها به لحاظ موضوعی و گروهی.

4.      اختصاص سوال های ارزشیابی دروس بر اساس نیمسال ، مقطع ، رشته و دروس عملی و نظری.

5.      بایگانی سوال های ارزشیابی هر نیمسال به تفکيک مقطع ، رشته و درس .

6.      تعیین ضریب برای هر سوال و هر پاسخ

7.      امکان تعریف انوع پاسخ و تعداد گزینه های مربوط به سوال و تعيين عبارت آنها

8.      تعیین شرایط حذف و غربال پاسخهای نا معتبر

9.      مدیریت دسترسی دانشجویان

10.  مدیریت دسترسی اساتید

11.  مدیریت دسترسی کاربران

12.  کنترل تعداد دفعاتی که دانشجو می تواند ارزشیابی یک درس را ویرایش کند .

13.  امکان لغو مجوز انتخاب واحد اينترنتي و یا محدودیتهای آموزشی برای دانشجویانی که در نظر سنجی شرکت نکرده اند.

14.  امکان ارزیابی درس به لحاظ دشواری ، زمان تشکیل کلاس ، تعریف نمره دانشجو ، میزان مطالعه

15.  امکان در یافت نظرات و پیشنهادات در خصوص در س و استاد به صورت متنی

16.  امکان تحلیل نتایج ارزیابی با توجه به در دسترس بودن اطلاعات آموزشی دانشجویان ارزیابی کننده از قبیل معدل کل ، معدل نیمسال قبل ، دوره ، مقطع و .... با توجه به انسجام با سیستم آموزش سما

17.  عدم امکان ردگیری ارزیابی کننده و حفظ محرمانه بودن اطلاعات فرد ارزیاب در سیستم

18.  امکان چاپ نتایج نظر سنجی از دانشجویان برای تمامی درس هاس استاد در نیمسال به همراه نمره درس ، انحراف معیار ، تعداد شرکت کننده و تعداد دانشجویان .

19.  گزارش نتایج ارزشیابی اساتید گروه های آموزشی به همراه اقلام نام استاد ، وضعیت استخدامی و درس به همراه اقلام تعداد دانشجو تعداد پاسخ و نمره کل در هر گروه سوالی

20.  گزارش میانگین نمره کل اساتید گروه ، دانشکده و دانشگاه در یک نیمسال

21.  گزارش میانگین نمره اساتید در هر گروه سوالی به تفکیک دانشکده ، گروه های آموزشی ، دانشکده ها و دانشگاه بر اساس نمره کل و گروههای سوالی

22.  نمودار مقایسه ای ارزشیابی اساتید گروه های آموزشی ، دانشکده ها و دانشگاه بر اساس نمره کل و گروه های آموزشی

 قابلیت های سیستم:

·         انسجام با سیستم مدیریت آموزش «سما»

·         مبتني بر وب و عدم محدوديت به زمان و مکان در انجام ارزشيابي

·         کاهش هزینه های جاری دانشگاه بر اساس کاهش نیروی انسانی مرتبط، حذف امور دستي و کاغذي ، افزایش سرعت انجام کار و...

·         عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات آموزشی

·         عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات دانشجویان

·         عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات اساتید

·         عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات دروس

·         ارتقا سطح اطمینان در برگزاری ارزشیابی

·         ارتقا سطح کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه

·         کمک به تصميم سازي با امکان پردازش و مقايسه اطلاعات جمع آوري شده با اطلاعات آموزشي موجود

·         امکان تعريف و تشکيل بانک سوال در سيستم

·         امکان دسته بندي سوالها

·         امکان تعريف انواع پاسخ براي سوالها (چند گزينه اي، تشريحي، بلي /خير و...)


محتوای مرتبط