برنامه عملیاتی

 

برنامه عملیاتی واحد دانش پژوهی
 

اطلاع رسانی به اعضا هیات علمی دانشگاه و افزایش تعداد کاربران سامانه فعالیت های نوآورانه
برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید بالینی و علوم پایه در زمینه نحوه نگارش پروپوزال‌های دانش پژوهی در سطح مقدماتی و پیشرفته
برگزاری منظم جلسات تسریع فرایند تصویب پروپوزال‌های بارگذاری شده.
تعیین و تصویب امتیاز طرح های دانش پژوهی آموزشی در ارتقا پایه سالیانه اعضا عیات علمی

ارزیابی، تعیین امتیاز و ارسال طرح‌های نهایی دانش پژوهی آموزشی به هیات ممیزه دانشگاه در صورت درخواست اعضا هیات علمی صاحب طرح
اطلاع رسانی به اعضا هیات علمی در مورد جشنواره شهید مطهری از طریق پیامک و اتوماسیون
ارسال طرح‌های تکمیلی شده دانش پژوهی در تمامی حیطه‌ها به جشنواره شهید مطهری


کمیته دانش پژوهی

محتوای مرتبط